Nástroje pro usnadnění přístupu

Tercie a velký jarní úklid

Tercie a velký jarní úklid

(Od Hany Schubertové) Třída 3.A se i v letošním roce aktivně zapojila do dobrovolnické akce Ukliďme Břeclav ve spolupráci s hnutím Brontosaurus. Současně se podílela i na úpravě zeleně na břeclavském židovském hřbitově pod záštitou PhDr. Aleny Káňové v rámci programu Zdravé město.
V pátek 22. března vyměnili žáci učebnice a sešity za rukavice a zahradnické nůžky a vyrazili na židovský hřbitov stříhat všudypřítomný břečťan a do lesa sbírat odpadky. Na hřbitově měli za úkol odstranit ze starých náhrobků popínavé rostliny. „Před lety byla většina náhrobků kompletně zarostlá. Postupně se na údržbě hřbitova začali podílet skauti a také studenti místních škol, dnes je právě díky pravidelné údržbě péče o náhrobky snazší, přesto však nanejvýš potřebná,” uvedla Alena Káňová, „Pokud bychom o ně nepečovali, za několik let by břečťan náhrobky opět pohltil a pomalu jejich strukturu zlikvidoval,“ dodala.
Stříhání břečťanu zabralo studentům téměř celé dopoledne, přesto však ještě zvládli vyrazit do nedalekého lesa, kde během krátké doby naplnili odpadky hned několik pytlů. Odměnou za jejich úsilí jim byla přednáška Aleny Káňové o historii židovského hřbitova, a především dobrý pocit z odvedené práce.

Jihomoravsky kraj