Nástroje pro usnadnění přístupu

Studenti vylepšují školu

Studenti vylepšují školu

(Od Marie Holobrádkové) Gymnázium Břeclav se stalo jednou ze šesti středních škol Jihomoravského kraje, které se zapojily do pilotního projektu s názvem “Vylepši si školu”. Projekt, který nabízí participativní finanční rozpočet umožňující studentům podílet se na vylepšení své školy, už má vítěze! Den před pololetními prázdninami se ve velké tělocvičně sešli všichni studenti, aby za účasti pedagogů a zástupců města Břeclav i Jihomoravského kraje hlasováním rozhodli, který z 20 návrhů přihlášených do projektu se stane skutečností. Nejdříve jsme shlédli prezentace všech návrhů, na závěr proběhlo on-line hlasování. Každý ze studentů mohl hlasovat pro tři návrhy. Největší počet hlasů získal návrh třídy 5.A na vybavení školních toalet (umístění fotbalové branky do pisoárů a dámských hygienických pomůcek na dívčí toalety). Na realizaci vítězných nápadů obdržela škola od Jihomoravského kraje 30 000 Kč. Vítězný návrh počítá s rozpočtem 6 500 Kč, proto se ještě v letošním školním roce podaří zrealizovat i projekt na zvelebení školní ZOO, který se umístil na 2. místě.

Studenti byli na podzim seznámeni s podmínkami projektu a na jejich základě pak přicházeli s nápady, nač peníze využít. Museli se tedy v kolektivu shodnout a vybrat jeden návrh. Ten pak na půdě školy nejrůznějšími způsoby propagovali (vytvářeli plakáty, točili videa). “Mile mě překvapil počet podaných návrhů. Troufám si tvrdit, že jsme jich měli nejvíce ze všech šesti pilotních škol. S nápady, jak vylepšit prostředí, ve kterém trávíme tolik času, přišly všechny třídy, ale také třeba sbor Polyfonia nebo Studentský sněm. Všechny nápady byly originální a odrážely skutečné potřeby studentů,” říká vyučující Mgr. Patrik Král, který měl organizaci projektu na gymnáziu na starosti.

Jihomoravsky kraj