Nástroje pro usnadnění přístupu

Den otevřených dveří na FSI VUT

Den otevřených dveří na FSI VUT

(Od Ivy Garčicové) V pátek 26. 1. 2024 jsme s žáky semináře deskriptivní geometrie navštívili den otevřených dveří na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Tam jsme se zúčastnili přednášky o studiu na FSI, kde jsme získali přehled o studijních programech, přijímacích zkouškách a o navazujícím studiu. Paní děkanka informovala o možnostech souběžného získání dvou titulů - jak v naší republice, tak i v zahraničí. Snažila se rozptýlit obavy z náročnosti studia na FSI. Přesvědčovala účastníky přednášky, že studium může zvládnout každý, kdo projeví sebemenší snahu něco se naučit. Nabídka totiž obsahuje obory jak studijně náročné, tak i ty "studijně příjemné", na které lze vždy přestoupit. Dva studenti školy podali také informace o životě na fakultě a vzájemné pomoci při zvládání úkolů, o ubytování a různých spolcích.
Po přednášce i před ní jsme měli dost času projít si velmi pestrou prezentaci všech studijních možností ve společném prostoru, kde každá katedra u svého stolu lákala zájemce ukázkami. Měli jsme i možnost navštívit dílny jednotlivých kateder.
Doufám, že nabídka některé naše žáky oslovila a stanou se absolventy velmi žádaných strojírenských oborů.

Jihomoravsky kraj