Nástroje pro usnadnění přístupu

Na chvíli biologem MENDELU

Na chvíli biologem MENDELU

(Od Patrika Krále) Studenti maturitního ročníku zavítali v rámci spolupráce se Zahradnickou fakultou MENDELU na ústav genetiky v Lednici. Studenti si pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) vyzkoušeli detekci genu bakterie Xanthomonas campestris, která způsobuje řadu chorob u rostlin. Metoda PCR slouží k rychlému namnožení vybraných úseků DNA. Druhou částí byla přednáška o epigenetice. Epigenetika je vědní podobor genetiky, jenž studuje změny v genové expresi, které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA. Celý program byl zakončen znalostním kvízem.

Jihomoravsky kraj