Nástroje pro usnadnění přístupu

Terapie knihou na Gymnáziu Břeclav

Terapie knihou na Gymnáziu Břeclav

(Od Moniky Válkové a Petra Švece) Víte, co má pes a knížka společného? V obou případech se jedná o nejlepšího společníka lidí. A právě na to poukazuje projekt biblioterapie neboli terapie čtením, který od podzimu 2022 probíhá na našem gymnáziu.

O co se jedná? O využití terapeutického rozměru, který četba knih může mít. Mladí lidé, studenty nevyjímaje, se nezřídka potýkají s osobními problémy a právě čtením mohou získat potřebný náhled na to, co je trápí.
Literatura nám dává prostor být sami se sebou, zklidnit se a soustředit
Na samém počátku stála ročníková práce studentky Kateřiny Brhelové dokončená v květnu 2022, která se zabývala zatím ještě teoretickou možností vybudování gymnaziálního biblioterapeutického centra. Kateřina pomocí dotazníku zjišťovala čtenářské potřeby žáků, jejich potenciální zájem o knižní terapii či tematické zaměření knižního fondu budované knihovny. Výsledkem práce bylo potvrzení hypotézy, že vznik centra by v dnešní postcovidové či jinak stresující době studenti ocenili, neboť mají ke knihám vztah a jsou ochotni je při řešení nějakého osobního problému použít.
Literatura dokáže pojmenovat, vyjádřit přesnými a krásnými slovy naše pocity, prožitky
Poté se iniciativy chopila školní psycholožka Monika Válková, která našla způsob, jak projekt biblioterapeutického centra uskutečnit: získat prostředky v rámci projektu Jihomoravského kraje rozvíjejícího podnikavost a kreativitu žáků, který koordinuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Projektová žádost byla úspěšná, a proto se v září 2022 kolem Kateřiny vytvořil tým šesti studentů, který se dal do práce. Oslovil školní veřejnost, začal vytvářet propagační záložky a plakáty, připravovat seznam vhodných děl s pozitivním dopadem na psychické zdraví a psát anotace se základními údaji o knize a informací, s čím daná kniha může čtenáři pomoci. Důležitým bodem celého projektu se stal environmentální aspekt: žáci se rozhodli shánět knihy prostřednictvím darů z druhé ruky, nákupů v online antikvariátech, použít u propagace a shánění knihovny principy recyklace a upcyklace.
Díky literatuře si člověk si uvědomí, že se svou bolestí není sám a podobné pocity prožívají i ostatní
Kromě průběžného shánění knih, psaní anotací či hledání vhodného vizuálu již mírně obměněný a rozšířený studentský tým uspořádal v předvánočním čase pro 2. ročník vyššího gymnázia, tj. asi devadesát žáků, podnikavý den. Jednalo se o příležitost představit studentské veřejnosti povahu a cíle biblioterapie, seznámit žáky s budovaným knižním fondem centra a obecně podnítit, budovat či kultivovat jejich vztah ke knihám a čtení. Slovy jedné ze členek týmu Kateřiny Široké: „čtení je mnohem více než listování maturitní četbou nebo dlouhými díly, kde jsou písmenka menší než chuť většiny studentů číst Gilgameše.“
Literatura umožní člověku získat nadhled nad sebou samým a odstup od jeho problémů
Žáci vystupovali v roli lektorů rozmanitě zaměřených dílen. Konala se filmová, která ukazovala, slovy lektorky Elišky Osičkové, že „pro knihy a poezii stojí za to žít“, zaujaly i dílny výtvarné, kdy vznikaly knižní ilustrace. Nechyběly ani snahy se s žáky bavit o uzdravení poezií pomocí textů Rupi Kaur a Amandy Lovelace a máme-li učinit výčet aktivit úplný, je třeba ještě zmínit relaxační čtení, young adult tematiku a knihy ve spojení s grafickým designem a videoeditací. Celý realizační tým zažil ten pocit vnitřního uspokojení z povedené akce, která doufejme zanechala nesmazatelné stopy i na účastnících.
Literatura umí dát tvar tomu, co se v nás odehrává – díky ní nalezneme v našem nitru tisíce nenapsaných básní
Nyní se již ustálila finální podoba projektu: protože školní psycholožka v únoru odešla na rodičovskou dovolenou, jsou knížky dostupné ve školní knihovně u Svatavy Rudolfové, ve speciální knihovničce získané od rodičů a upravené studenty v hodinách estetické výchovy pod vedením Boženy Uhrové. Knižní fond čítá v současné době 59 položek, většina z nich získaných z druhé ruky. Půjčit si je může naprosto každý, s výběrem může pomoci katalog anotací nachystaný týmem biblioterapie, který každý obdržel elektronicky prostřednictvím Edupage a je dostupný také fyzicky v knihovně.
A pak zbývá už jen otevřít knihu a začíst se, poněvadž platí:
Jakmile začneme číst, literatura nás nikdy neopustí: staneme se součástí světa literatury a literatura se stane součástí světa našeho.

Jihomoravsky kraj