HORKÁ NOVINKA

Projekt Šablony GBV

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Zde je k dispozici Výroční zpráva školy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Výroční zpráva - Informace 2016

 

Společná část maturitní zkoušky 2018

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE (viz vložený tiskopis) vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 23. 3. 2018 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2018
Písemná práce z jazyka českého: bude upřesněno
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: bude upřesněno

Ústní maturitní zkoušky 21 – 25. května 2018

Český jazyk - Kánon 2018 (seznam četby)

Tiskopis pro seznam maturitní četby 2018

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka - 2018