HORKÁ NOVINKA

EXKURZE ŽÁKŮ třetího ROČNÍKU DO VÍDNĚ

Vídeň 2022

(Od Hany Valové, 7. A) V úterý 4. října navštívili žáci třetího ročníku vyššího gymnázia hlavní město jednoho z našich německy mluvících sousedů – Vídeň.
Studenti již od brzkých ranních hodin překypovali optimismem a ani hustá dopravní zácpa na předměstí Vídně jim úsměv z tváří nesebrala.

Prvním bodem programu nebylo nic jiného než pokus o pořízení skupinové fotografie všech účastníků exkurze před zámkem Belvedere. Následně se studenti rozdělili do menších skupinek a vypravili se na takzvanou Stadtrallye, což byla kratší procházka, jejímž cílem bylo poznat ty, dejme tomu, méně známé vídeňské pamětihodnosti. Každá skupinka obdržela unikátní sadu otázek a úkolů, které měli v průběhu oné Stadtrallye splnit.
Nakonec se, s větším či menším zpožděním, všechny skupiny šťastně dopravily až na Náměstí Hrdinů, kde započal další bod programu – prohlídka další části historického centra města, kterou vedli sami studenti. Každý z nich si pro zbytek skupiny, s níž studuje druhý cizí jazyk, připravil krátké povídání o nějaké z památek nacházejících se právě v centru, například o Císařské pokladnici, Španělské jezdecké škole, Katedrále svatého Štěpána nebo galerii Albertina.
Studenti přípravě na tuto prohlídku věnovali opravdu důkladnou péči a bylo to znát.
Po této části následovalo asi tři hodiny dlouhé osobní volno, ve kterém se žáci mohli volně pohybovat po Vídni. Podmínkou ale bylo navštívit aspoň jedno muzeum či galerii. Výběr byl studentům značně ulehčen skutečností, že některá z Vídeňských muzeí mají právě úterý zavírací den.
Zhruba ve třičtvrtě na pět se všichni účastníci exkurze šťastně shledali pod sochou císařovny Marie Terezie a vypravili se na, už o něco pohodovější, cestu zpět do Břeclavi.
Výlet tedy třetí ročník zvládl bez ztrát na životech a jakýchkoliv fyzických zranění, což není úplně obvyklé a lze to považovat za poměrně velký úspěch. Počasí bylo celý den poměrně přívětivé, takže studenti mohli nasávat atmosféru podzimní Vídně plnými doušky a na většině z nich jistě exkurze zanechala pozitivní dojem z města a i jeho bohaté historie.