HORKÁ NOVINKA

Návštěva Terezína a Malé pevnosti

IMG 20220926 144610

(Od studentek Nežádalové a Dlouhé ze 4. A)
4. týden školní docházky začal návštěvou Terezína, místa, které bylo hrozbou pro mnohé židy během druhé světové války. Po zdlouhavé a náročné cestě jsme spatřili to místo, kde bylo zmařeno tolik nevinných životů.

Každým krokem jak bychom byli blíže k oné strašlivé pravdě ukryté za hradbami terezínské pevnosti. Nejdříve jsme se museli seznámit s děním a životem v ghettu, a tak nám byla puštěna krátká filmová ukázka. Měli jsme možnost nahlédnout prostřednictvím expozic nejen do života, ale i posmrtného zacházení s židy. Ty největší hrůzy nás ale čekaly až v Malé pevnosti, která byla poslední části připraveného programu. Malá pevnost sloužila jako věznice gestapa. Na rozdíl od terezínského ghetta to tady vypadalo, jakoby se tu opravdu zastavil čas. Opuštěné cely, hrbolaté cesty, temné tunely, prázdné střílny, vyschlé vodní nádrže a staré vybavení, to vše je tu stále k vidění. Průvodce byl znalý a ochotný poskytnout spoustu zajímavých, leč strašlivých informací. Výlet byl náročný nejen fyzicky, ale i psychicky. Přesto všechno jsme byli s výletem spokojeni a všichni jsme si odnesli spoustu nových informací, a to je to důležité.