HORKÁ NOVINKA

S Erasmem v Piranu

2

Ve dnech 26. – 30. září 2022 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila semináře Neue Ressourcen für den Unterricht (Nové zdroje pro vyučování) ve slovinském Piranu.
Pod vedením zkušené lektorky Tanji Kaufmann objevovalo tyto nové zdroje 26 učitelů z různých typů škol v Německu, Rakousku, Maďarsku a Česku.

Nešlo se pouze o vyučovací metody a praktické tipy do výuky, pozornost byla zaměřena také na uvědomění si vlastních zdrojů a jejich aktivizaci, pozitivní vnímání sebe i okolí, což přispívá k vytvoření uvolněné atmosféry ve vyučování a zvýšení motivace žáků.
Seminář byl také příležitostí k výměně zkušeností s ostatními účastníky, navázání kontaktů s jinými školami i ke komunikaci v němčině, protože až na dvě maďarské kolegyně byli všichni rodilí mluvčí.
Ve volném čase jsme mohli poznat malebný Piran, kterému se přezdívá slovinské Benátky, příp. si prodloužit léto koupáním v průzračném, i když poněkud chladnějším moři.
Zdeňka Miklínová