HORKÁ NOVINKA
  • gbv.cz
  • Aktuality
  • Aktuální informace o průběhu přijímacího řízení 2022

Aktuální informace o průběhu přijímacího řízení 2022

25. května (PM)  Shrnutí výsledků přijímacího řízení:
Čtyřleté studium
Přijali jsme celkem 60 studentů. Maximální počet bodů, kterého bylo možno dosáhnout, byl 110. Na prvním místě byl přijat uchazeč, který dosáhl 106 bodů. Poslední (60.) přijatý uchazeč získal 71 bodů a byl přijat ze 78. místa.
Osmileté studium
Přijali jsme celkem 30 studentů. Maximální počet bodů, kterého bylo možno dosáhnout, byl 105. Na prvním místě byl přijat uchazeč, který dosáhl 97 bodů. Poslední (30.) přijatý uchazeč získal 52 bodů a byl přijat ze 49. místa.

 18. května (PM)

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacího řízení na osmileté studium ve fázi PO náhradním termínu. Na čtyřleté studium nikdo zkoušky v náhradním termínu nevykonával. Výyledková listina v tomto případě zůstává stejná. Proces autoremedury dále pokračuje. 

Osmileté studium

4. května (PM)
V současnosti probíhá lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků od přijatých uchazečů. Pro urychlení přijímacího řízení prosíme ty z vás, kteří jste podali odvolání proti nepřijetí, ale z jakéhokoli důvodu jste se rozhodli k nám nenastoupit, abyste přinesli na sekretariát školy, případně zaslali poštou podepsané zpětvzetí odvolání. Děkujeme!  

29. dubna (PM)

Zde jsou k dispozici průběžné výsledky přijímacího řízení. Dnes od 7.00 do 16.30 a v pondělí od 8.00 do 11.00 si lze osobně vyzvednout rozhodnutí. 

Čtyřleté studium      Osmileté studium

Důležité upozornění!
V případě, že bylo vaše dítě přijato a o jeho studium na naší škole máte skutečný zájem, musíte v termínu do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat do kanceláře školy vyplněný zápisový lístek. Pokud si nevíte rady s vyplněním, přineste zápisový lístek a my vám jej pomůžeme vyplnit. Všechny přijaté, kteří na naši školu nastoupit nechtějí, prosíme, ať nás o této skutečnosti co nejdříve informují mailem.

Těm, kteří si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude následně odesláno poštou. Ode dne prokazatelného převzetí rozhodnutí začíná běžet lhůta tří dnů, do nichž lze podat odvolání.

28. dubna 2022 (PM)
V pátek 29. dubna od 7:00 si mohou rodiče a zákonní zástupci v kanceláři školy osobně vyzvednout rozhodnutí ve věci přijímacího řízení.
V případě přijetí je možno rovnou odevzdat zápisový lístek, v případě nepřijetí vyplněnou žádost o odvolání. Vzor žádosti o odvolání je k dispozici zde.
Informace pro rodiče, kteří si rozhodnutí osobně nevyzvednou:
V případě nepřijetí bude rozhodnutí následující pracovní den, tedy 2. května, zasláno poštou. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílá!
Výsledková listina přijímacího řízení bude zveřejněna ve vestibulu školy a na internetové adrese www.gbv.cz v pátek 29. dubna ve 12:00.

26. dubna 2022 (PM)
Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce uchazečů o studium, že pouze ve čtvrtek 28. dubna od 10:00 do 12:00 mají možnost nahlédnout do spisu před zveřejněním výsledků přijímacího řízení. Spis obsahuje podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí. Rozhodnutí bude potom zveřejněno během pátku 29. dubna.  

21. dubna 2022 (PM)
K přijímacím zkouškám na čtyřletý obor studia se dostavilo všech 132 uchazečů. Z toho vyplývá, že se v náhradním termínu žádná zkouška konat nebude. 
U osmiletého oboru se ke zkoušce ze 107 přihlášených dostavilo 100 uchazečů o přijetí. Jeden byl z řízení vyřazen ještě před konáním zkoušky. Zkoušky se z různých důvodů nezúčastnilo 6 zájemců, přičemž 2 z nich budou ze zdravotních důvodů konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Ten je stanoven na 10. května 2022. Teprve po tomto termínu bude možno uzavřít přijímací řízení pro osmiletý studijní obor.