HORKÁ NOVINKA

Jarní výlety 2. A

SH 23 A
(Od studentů 2.A) Tento rok jsme v období přijímacích zkoušek vyrazili do Vida centra v Brně, do Městské knihovny Břeclav a na Pohansko. Ve Vidě jsme si vyzkoušeli mnoho interaktivních exponátů, které se týkali různých vědních oborů, například hydrologie, klimatologie, fyziky, biologie a chemie. Měli jsme možnost zúčastnit se i zábavné přednášky na téma aerodynamika.

Programem v Městské knihovně Břeclav byly regionální pověsti. Paní knihovnice nám povyprávěly několik pověstí, a dokonce jsme si je i zkusili ztvárnit divadelní formou. Rozdělili jsme se do skupin, vylosovali si téma pověsti a připravili jsme si představení, které jsme předvedli ostatním spolužákům.
Exkurze na Pohansko bylo nejzáživnější. Cestou jsme hráli online hru Geofun – Dar pro Velkomoravského knížete, kterou jsme ale nakonec kvůli záplavám nedokončili. Zato jsme měli šanci vidět divoké daňky, kteří uvízli kvůli záplavám na cestě. Dokonce jsme našli i dančí paroží.
Během všech těchto akcí jsme měli i možnost zase se trochu blíže seznámit se svými spolužáky a poznat věci i z jiného úhlu než ze školní lavice.