HORKÁ NOVINKA

Exkurze za motýly

20230418 100141

(Od MZ) Dne 18. dubna 2023 jsme se my, třída 3.A, vydali na exkurzi do Brna. Tam jsme nejprve navštívili katedrálu svatého Petra a Pavla na Petrově, prohlédli si interiéry tohoto novogotického chrámu a poslechli si zvuky varhan,

neboť zde právě probíhala zkouška na nadcházející koncert. Poté jsme přišli ke Staré radnici a připomněli si některé pověsti, které jsou s Brnem spojeny a jejichž atributy se právě v podloubí této radnice nachází. Nakonec jsme navštívili nedaleký motýlí dům Papilonia. Tam jsme se dozvěděli informace o životě motýlů a jejich vývoji. Měli jsme možnost zhlédnout všechna stádia života tohoto hmyzu a dozvědět se informace, které nás zajímaly. Krásně zbarvení a velcí motýli nám poletovali přímo nad hlavami a usedali na nás, což bylo zážitkem pro všechny.