HORKÁ NOVINKA

Exkurze do Národního muzea

0 první foto

(Od Patrika Krále, fotky uvnitř článku) Historická budova Národního muzea byla po generální rekonstrukci, která trvala 42 měsíců, opět otevřena pro veřejnost v celé své kráse na podzim roku 2018 a zařadila se tak k nejmodernějším institucím na světě.

Studenti prvních ročníků měli možnost do těchto prostor zavítat v rámci exkurze, jejíž součástí byly také komentované prohlídky expozic. První - Paleontologie Čech, provedla studenty paleontologickou expozicí. Těžištěm expozice byly unikátní nálezy z území České republiky od slavných Barrandových trilobitů přes jediného českého dinosaura až po nálezy z poslední doby ledové. Bylo nám vysvětleno, jaké byly příčiny a důsledky změn přírodního prostředí v jednotlivých periodách pravěku, a při povídání o hledání fosilií ujištěno, jak blízce je paleontologie spjata s geologií.
Druhá komentovaná prohlídka s názvem Po stopách evoluce provedla studenty expozicí recentních živočichů. Hlavní důraz byl kladen na vývojové vztahy mezi jednotlivými skupinami, včetně vybraných vyhynulých skupin. Významným vodítkem bylo zobrazení těchto vztahů na fylogenetických stromech. Důraz byl kladen především na obratlovce a vývoj klíčových znaků, např. způsob rozmnožování. Kromě samostatných skupin nebyla opomenuta ani společenstva druhů v různých zoogeografických oblastech.
Sbírky Národního muzeu obsahují exponáty z oblasti přírody, historie, prehistorie, mineralogie, geologie, paleontologie, botaniky, zoologie a dalších vědních oborů. Nalezneme zde prakticky veškeré možné sbírky, které se váží k vzniku a vývoji našeho státu.

20230302 093550
20230302 102154
20230302 132110
20230302 132141
20230302 134855
20230302 144640