HORKÁ NOVINKA

Den poezie 2022

DSC 0057

(Od Petr Švec, fotky uvnitř) Ve středu 16. listopadu 2022 se pro 2. ročníky vyššího gymnázia konal Den poezie. Naše škola se tím neoficiálně připojila ke stejnojmennému festivalu, který se koná každoročně v listopadu po celé České republice na památku narození K. H. Máchy (*16. 11. 1810).

Letošní podtitul připomínal sté výročí narození básníka Jana Skácela citátem z jeho básně Dobré věci – „Je včera, bude dnes a byla zítra“. Událost, která by měla každému z nás připomenout jeho (možná skrytou) tvořivou a poetickou stránku, byla o to významnější, že se jednalo o pokus navázat na tradici přetrženou dvěma covidovými roky.
A jak to konkrétně probíhalo? S předstihem několika dnů se žáci přihlásili na jednu ze 7 celodenních dílen, které se poté účastnili. Dílny byly zaměřené rozmanitě: od Shakespearových sonetů, dekadence přes skácelovské výtvarné dílny až po terapii knihou a ženskou poezii. A co představovala dílna s názvem Dýchanek pod růžovými hodinami? To vědí asi jen přímí účastníci, zeptejte se jich:-)! Workshopy vedli jak vyučující českého jazyka a literatury, tak současní studenti či naši absolventi. Rozliční lektoři, rozličná témata, záměr však jen jeden: pomoci žákům najít, obnovit, posílit jejich vztah ke slovu, poezii, čtení. Nabídnout odpovědi na otázku, co to člověku dává, proč v tom někdo může najít zalíbení. A pokus to byl úspěšný – z průběhu akce i ze zpětných vazeb lze vyčíst, že naprostá většina zúčastněných si den užila, že na to lektoři šli správnou cestou. Totiž přes prožitek, zážitek a možnost sebevyjádření. A možná si někdo až tehdy uvědomil, že literatura a její vnímání není tak osamělou činností, jak se zdá – celý Den poezie byl zakončen v aule společným sdílením a prezentací výsledků práce v dílnách.
Takže ještě jednou díky všem účastníkům, lektorům i organizátorům za vydařenou akci a za rok doufejme na viděnou!

DSC 0027
DSC 0037
DSC 0050
DSC 0057