HORKÁ NOVINKA

DEN PLNÝ UMĚNÍ A KREATIVITY…

Zlín 10

(Od Boženy Uhrové, fotky uvnitř) Den otevřených dveří na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně se uskutečnil v pátek 11. listopadu 2022.

V jeho rámci bylo zpřístupněno všech 13 ateliérů umělecké fakulty a také Ústav marketingových komunikací, který vychovává mladé kreativní talenty. A této akce jsme se zúčastnili se studenty 3. a 4. ročníků v rámci výuky v seminářích Úvod do studia uměleckých oborů.

Fakulta nabízí vzdělání v programech, ze kterých vychází zkušení designéři, filmaři, animátoři a odborníci na marketingovou komunikaci a arts management. A to jsou odvětví, která zajímají naše studenty.

V bakalářských programech lze studovat v těchto ateliérech: Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Specializace Režie a scenáristika, Specializace Kamera, Specializace Střihová skladba, Specializace Zvuková skladba, Specializace Vizuální efekty, Specializace Produkce, Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Tvorba prostoru, Průmyslový design, Reklamní fotografie.
Ústavu marketingových komunikací, jenž je součástí univerzitního komplexu, nabízí v navazujícím magisterském studiu velmi atraktivní Arts Managment a Game Design.
Studenti mohli volně projít všech třináct ateliérů a podle programu se účastnit řady zajímavých prezentací a přednášek studentů i vyučujících.
Při vstupu do areálu fakulty jsme míjeli budovu Kongresového centra od světově známé architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné. Další velmi příjemný prožitek pátečního dne pro studenty uměleckého cítění, který možná přispěje k rozhodování o jejich budoucím studiu.
A za sebe? Byla jsem velmi mile překvapena z nabídky aktuálních oborů, zázemí ateliérů i úžasné tvůrčí atmosféry. Jsem ráda, že toto vnímali i studenti.

Zlín 1
Zlín 10
Zlín 11
Zlín 2
Zlín 3
Zlín 4
Zlín 5
Zlín 6
Zlín 7
Zlín 8