HORKÁ NOVINKA

Vědecká Bratislava

01.úvodní obrázek(Od Patrika Krále) Po dvouleté pauze způsobené pandemií měli vybraní studenti naší školy opět možnost zúčastnit se programu Akademie věd České republiky přispívající k popularizaci špičkové české (a nyní i slovenské) vědy. Jeho cílem je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. 

Pedagogy pak mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi.Tentokrát se třídenní akce nadupaná přednáškami, praktickými ukázkami, návštěvami odborných laboratoří a exkurzemi, konala v Bratislavě - v ústavech slovenské akademie věd, na bratislavské univerzitě a panevropské vysoké škole. Studenti si vyslechli přednášky o využití vysokovýkonného počítání v jaderné fyzice a v CERNu, o problematice rozhraní mezi mozkem a počítačem, automatickém strojovém učení, či použití automatické analýzy řeči pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Mohli se též pokusit promluvit si s tzv. sociálním robotem nebo vyslechnout úlohu forenzních věd při vyšetřování zločinů. Exkurze jim pak přiblížily využití dronů ve výzkumu i praxi, např. při sledování zvěře, studenti též navštívili laboratoř superpočítačů, seznámili se s využitím nanolitografie ve výzkumu i průmyslu, prohlédli si muzeum počítačů. Velmi atraktivní byla také možnost vyzkoušet si na vlastní kůži virtuální a rozšířenou realitu ve specializované laboratoři či nahlédnout do filmových a nahrávacích studií.

5aB6kKlc
IJXVXfnA
Jm4jyXFY
LQ8R7wZ4
TJzWsosa
A5ZK72 S
Em6wjeM
H5674hhx
ICGgsyA0
LAFe01TC
M1Yk8Z5R
PtTARO5
RT81SruC
SE7mEfNS
VNVrhSA8