HORKÁ NOVINKA

Společná část maturitní zkoušky 2019

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na níže uvedeném formuláři vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 28. 3. 2019 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2018
Písemná práce z jazyka českého: 10. dubna 2019
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: 2 - 10. května 2019, přesný termín stanoví MŠMT.

Ústní maturitní zkoušky 20 – 24. května 2019

Český jazyk - Kánon 2019 (seznam četby)

Formulář k Seznamu literatury k ústní maturitní zkoušce 

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka

Témata společné části maturitní zkoušky z německého jazyka

Profilová část maturitní zkoušky 2019

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky budou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: 
Termín obhajoby maturitní práce: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: 8. dubna 2019
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 29. března 2019
Termín obhajoby maturitní práce: 20 – 24. května 2019
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2, 

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická

Šablona ročníkové práce

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 15. dubna 2019 
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 8. dubna 2019 
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Šablona ročníkové práce

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 29. března 2019
Termín obhajoby maturitní práce: 20 – 24. května 2019
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Dějiny umění

Dobrovolná část maturitní zkoušky 2018

Žáci mohou volit nejvýše dvě dobrovolné zkoušky ve společné části z nabídky MŠMT a dvě dobrovolné zkoušky v části profilové. Nemohou volit předměty, které si vybrali jako povinně volitelné.