HORKÁ NOVINKA

Dobrovolná část maturitní zkoušky 2018

Žáci mohou volit nejvýše dvě dobrovolné zkoušky ve společné části z nabídky MŠMT a dvě dobrovolné zkoušky v části profilové. Nemohou volit předměty, které si vybrali jako povinně volitelné.