HORKÁ NOVINKA

Společná část maturitní zkoušky 2019

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na níže uvedeném formuláři vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 28. 3. 2019 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2018
Písemná práce z jazyka českého: 10. dubna 2019
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: 2 - 10. května 2019, přesný termín stanoví MŠMT.

Ústní maturitní zkoušky 20 – 24. května 2019

Český jazyk - Kánon 2019 (seznam četby)

Formulář k Seznamu literatury k ústní maturitní zkoušce 

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka

Témata společné části maturitní zkoušky z německého jazyka