HORKÁ NOVINKA

Profilová část maturitní zkoušky 2019

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky budou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: 
Termín obhajoby maturitní práce: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: 8. dubna 2019
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 29. března 2019
Termín obhajoby maturitní práce: 20 – 24. května 2019
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2, 

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická

Šablona ročníkové práce

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 15. dubna 2019 
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 8. dubna 2019 
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Šablona ročníkové práce

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 29. března 2019
Termín obhajoby maturitní práce: 20 – 24. května 2019
Termín ústní maturitní zkoušky: 20 – 24. května 2019
Maturitní okruhy Dějiny umění