HORKÁ NOVINKA

Profilová část maturitní zkoušky 2020

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky budou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: 30. března 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: 
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 30. března 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 18 – 22. května 2020
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2, 

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická

Šablona ročníkové práce

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky:  
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Šablona ročníkové práce

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 30. března 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 18 – 22. května 2020
Termín ústní maturitní zkoušky: 18 – 22. května 2020
Maturitní okruhy Dějiny umění