HORKÁ NOVINKA

Společná část maturitní zkoušky 2018

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE (viz vložený tiskopis) vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 23. 3. 2018 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2018
Písemná práce z jazyka českého: 11. dubna 2018
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: 3. května 2018

Ústní maturitní zkoušky 21 – 25. května 2018

Český jazyk - Kánon 2018 (seznam četby)

Tiskopis pro seznam maturitní četby 2018

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka - 2018

Profilová část maturitní zkoušky 2018

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky jsou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: do 9. dubna 2018
Termín obhajoby maturitní práce: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: 4. dubna 2018
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 30.3.2018

Termín obhajoby maturitní práce: 21. – 25. května 2018

Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno 
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno 
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 9. dubna 2018
Termín obhajoby maturitní práce: 21. – 25. května 2018
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Dějiny umění

Dobrovolná část maturitní zkoušky 2018

Žáci mohou volit nejvýše dvě dobrovolné zkoušky ve společné části z nabídky MŠMT a dvě dobrovolné zkoušky v části profilové. Nemohou volit předměty, které si vybrali jako povinně volitelné.