Společná část maturitní zkoušky 2017

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE (viz vložený tiskopis) vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 24. 3. 2017 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2016
Písemná práce z jazyka českého: 11. dubna 2017
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: v týdnu od 2. do 9. května 2017 (bude upřesněno)

Ústní maturitní zkoušky 22 – 26. května 2017

Český jazyk - Kánon 2017 (seznam četby)

Tiskopis - Literární kánon 2017

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka

Profilová část maturitní zkoušky 2017

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: do 10. dubna 2017
Termín obhajoby maturitní práce: 22. – 26. května 2017
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: 5. dubna 2017
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22 – 26. května 2017
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: do 31. března 2017

Termín obhajoby maturitní práce: 22. – 26. května 2017

Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2

Základy společenských věd – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická
Šablona ročníkové práce ZDE 

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 3. dubna 2017 
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 7. dubna 2017 
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017 
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: do 10. dubna 2017
Termín obhajoby maturitní práce: 22. – 26. května 2017
Termín ústní maturitní zkoušky: 22. – 26. května 2017
Maturitní okruhy Dějiny umění

Dobrovolná část maturitní zkoušky 2017

Žáci mohou volit nejvýše dvě dobrovolné zkoušky ve společné části z nabídky MŠMT a dvě dobrovolné zkoušky v části profilové. Nemohou volit předměty, které si vybrali jako povinně volitelné.