HORKÁ NOVINKA

Projekt Šablony GBV

Společná část maturitní zkoušky 2018

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE (viz vložený tiskopis) vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 23. 3. 2018 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2018
Písemná práce z jazyka českého: 11. dubna 2018
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: 3. května 2018

Ústní maturitní zkoušky 21 – 25. května 2018

Český jazyk - Kánon 2018 (seznam četby)

Tiskopis pro seznam maturitní četby 2018

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka - 2018

Profilová část maturitní zkoušky 2018

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky jsou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: do 9. dubna 2018
Termín obhajoby maturitní práce: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: 4. dubna 2018
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 30.3.2018

Termín obhajoby maturitní práce: 21. – 25. května 2018

Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická
Šablona ročníkové práce ZDE 

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno 
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno 
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 9. dubna 2018
Termín obhajoby maturitní práce: 21. – 25. května 2018
Termín ústní maturitní zkoušky: 21. – 25. května 2018
Maturitní okruhy Dějiny umění

Kritéria přijímacích zkoušek 2018

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium  (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Ministerstvo školství 12. ledna 2018 upravilo časové lhůty pro vypracování písemných zkoušek  pro osmileté i čtyřleté studium: Písemná zkouška z matematiky bude trvat 70 minut, písemná zkouška z českého jazyka 60 minut. Bližší informace zde.  

Přihláška ke studiu je zde. Upozorňujeme, že pokud uchazeč použije elektronickou verzi přihlášky, musí ji vytisknout oboustranně na jednom listu.

Dny PASCH 2017

23. listopadu
Od Zdeňky Miklínové , článek obsahuje fotografie

Letošní Dny PASCH probíhaly paralelně s dalšími školními akcemi. První část se uskutečnila ve středu 16. listopadu v rámci Babylonu, kdy pro němčináře byly připraveny tři nabídky. Pro studenty 1. ročníku to byly již tradiční prezentace prázdninových jazykových pobytů v Německu a online časopisu Klick připravené účastníky těchto akcí, starší studenti si mohli vybrat jazykovou animaci s lektorkou Tandemu z Plzně nebo Landeskundespiele (hry zaměřené na znalosti o Německu) s praktikantkou Goethe-institutu Praha.

Pokračovat ve čtení

Žít v možnosti poezie, Den poezie 2016

20. listopadu
Od Petra Švece, obsahuje fotografie

Stojí za to si vyhradit jeden den ve školním roce na poezii? Vyučující českého jazyka a literatury si to rozhodně myslí, a proto jako každý rok uspořádali 15. listopadu 2016 pro žáky 2. ročníků vyššího gymnázia Den poezie. 

Pokračovat ve čtení

Babylon 2016

20. listopadu
od Hany Schubertové, obsahuje fotky

16. listopadu se konal projektový den již tradičně nazvaný Babylon. Studenti se tu setkali s cizími jazyky v trochu jiné podobě, než bývá zvykem. Angličtina spolu s němčinou a francouzštinou zprostředkovaly zajímavá témata od kultury a umění přes vzdělávání, politiku až po výměnné, pracovní a studijní pobyty. Program byl opravdu pestrý a bylo z čeho vybírat - studenti vyššího gymnázia si volili z nabídky téměř dvou desítek seminářů vedených rodilými mluvčími z Velké Británie, USA a Kanady, bývalými i současnými studenty gymnázia a dalšími pozvanými lektory. Mimořádnou pozornost vzbudila internetová celebrita a radní města Teplic Dominik Feri, který se snažil studenty přesvědčit, jak je důležité zapojovat se do politiky. 

Pokračovat ve čtení

PASCH: Výměna s varšavskými studenty

Projekt PASCH – pokračování: Výměnný pobyt s polskými studenty (od Michaely Lacové a Gabriely Gulíškové)

Ve dnech 18 – 23. září proběhla druhá část výměnného pobytu se studenty varšavského gymnázia. Tentokrát Poláci navštívili Českou republiku. Skupina přijela v neděli odpoledne do Břeclavi. Ihned po přivítání jsme naše hosty ubytovali v partnerských rodinách, kde jsme pro ně připravili individuální program.
Další den ráno jsme se všichni sešli ve školním klubu. Hráli jsme různé hry v němčině a vyzkoušeli jsme polské studenty z jejich znalostí o České republice a Břeclavi. Potom jsme se vydali na průzkum zajímavých břeclavských míst. 

Pokračovat ve čtení