HORKÁ NOVINKA

Už jenom nově, lépe, efektivněji ...

V  letech 2009 - 2012 bylo břeclavské gymnázium zapojeno do projektu „Nově, lépe, efektivněji.“ Do roku 2017 běží tzv. fáze udržitelnosti projektu. 

Cílem projektu byla tvorba výukových materiálů pro skupinu předmětů, které byly pracovně označeny jako moduly. Bylo vytvořeno 6 modulových okruhů – předmětových skupin:

-      matematika/fyzika

-      biologie/chemie

-      dějepis

-      zeměpis

-      uměnovědní předměty

-      skupina společenskovědních předmětů

Pokračovat ve čtení

Připomínka: Projekt "Nově, lépe, efektivněji"

image002

Počátkem roku 2010 uspěla škola s návrhem projektu výše uvedeného jména. Celá aktivita ve výši téměř šest milionů Kč byla financována z ESF OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Doba trvání projektu byla tři roky, dalších pět let je určeno pro sledování udržitelnosti. 

Cílem projektu byla celková změna metodiky výuky i přístupu ke studentům na břeclavském gymnáziu, a to v souladu s probíhající kurikulární reformou, s důrazem na inovativní forma výuky, jako je projektové vyučování, týmová spolupráce, rozvoj klíčových kompetencí studentů atd. Šlo o budování vzdělávacího profilu školy, kvalitativní i kvantitativní rozvoj výuky cizích jazyků, propojení jejich výuky s výukou odborných předmětů, umožnění maximální volby individuální vzdělávací cesty.

 

Klíčové aktivity projektu byly tyto:

  1. jazykové vzdělávání pro učitele odborných předmětů
  2. další vzdělávání učitelů v oblastech pedagogicko-motivačních, zavádění nových forem práce atd.
  3. tvorba vzdělávacích modulů dle rozdělení do šesti předmětových oblastí (M-F, Bi-CH, Z, D, spol.vědní, uměnovědní.