HORKÁ NOVINKA

Základní informace o škole

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace

adresa: Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav
zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 449/3
právní forma: příspěvková organizace
IČ: 606 803 51
ID schránky: grr2pdj

Česká Národní Banka, a.s. - č.účtu 28430651/0710

Česká spořitelna, a.s. - č.účtu 1384751309/0800

škola sdružuje: Gymnázium (IZO: 000 559 075), Jazyková škola (IZO: 110 250 206)

ředitelka školy: Krutáková Eva, Mgr.

další představitelé školy:

  • Přibáň Martin, PhDr. - statutární zástupce ředitelky
  • Ling Milan, Mgr. - zástupce ředitelky 
  • Gálová Dagmar, Mgr. - výchovný poradce pro ročníky I.-IV./8
  • Pochylý Josef, Mgr. -  výchovný poradce pro ročníky V-VIII/8, I-IV/4
  • Krejčí Čestmír, Mgr. - předseda školské rady