HORKÁ NOVINKA

Kritéria přijímacích zkoušek 2019

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium  (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Jednotné schéma přijímacího řízení v roce 2019

Přihláška ke studiu je zde. Upozorňujeme, že pokud uchazeč použije elektronickou verzi přihlášky, musí ji vytisknout oboustranně na jednom listu.

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2019:

Čtyřletý obor (KKOV 79-41-K/41): 98 žáků

Osmiletý obor (KKOV 79-41-K/81): 80 žáků

Dne 16. března 2019 byla všem přihlášeným uchazečům odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám s uvedením termínu, přidělením evidenčního čísla i učebny. V případě nejasností či problémů můžete kontaktovat výchovného poradce Mgr. Pochylého.