HORKÁ NOVINKA

Výsledky přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 - osmiletý, náhradní termín

Výsledky

Vzor pro odvolání proti nepřijetí ke studiu

Na tomto místě je vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu. Nabízíme ho k využití. 

Vzor pro zpětvzetí odvolání

Na tomto místě je k dispozici vzor pro zpětvzetí odvolání, tedy pro případ, že jste sice podali odvolání proti nepřijetí, ale posléze volíte jinou školu a Vaše odvolání tak ztrácí smysl. 

Kritéria přijímacích zkoušek 2019

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium  (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Jednotné schéma přijímacího řízení v roce 2019

Přihláška ke studiu je zde. Upozorňujeme, že pokud uchazeč použije elektronickou verzi přihlášky, musí ji vytisknout oboustranně na jednom listu.

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2019:

Čtyřletý obor (KKOV 79-41-K/41): 98 žáků

Osmiletý obor (KKOV 79-41-K/81): 80 žáků