HORKÁ NOVINKA

Přijímací řízení 2021

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2021: 

Čtyřleté studium:
12. a 13. dubna 2021
Osmileté studium:
14. a 15. dubna 2021

Odevzdání přihlášky do 1. března 2021.

Úřední hodiny pro příjem přihlášek uchazečů o studium:

PO a ST 13:00-17:00

ÚT a ČT 8:00-15:00

PÁ 8:00-14:00

Editovatelná přihláška v pdf (možno vyplnit elektronicky, nicméně je nutné ji vytisknout): 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf

Upozorňujeme, že pokud uchazeč použije verzi přihlášky podle výše uvedeného odkazu, musí ji vytisknout oboustranně na jednom listu. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. Dále upozorňujeme, že nevyžadujeme potvrzení lékaře.

Návod na vyplnění přihlášky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium  (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021 byly legislativně upraveny. Bližší informace naleznete na adrese  https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Stránky, infomující o různých cvičných testech, které pomohou uchazečům s přípravou, jsou zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Zde je uveřejněn seznam soutěží, které jsou zařazeny do Excelence ZŠ: http://excelence.msmt.cz/#seznamSoutezi 

Zde je odkaz na prezentaci, která byla komentována v rámci dne otevřených dveří a zde je k dispozici video, kterým naši školu představujeme na stránkách Jihomoravského kraje "Výběr školy".  

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2020:

Čtyřletý obor (KKOV 79-41-K/41): 134 uchazečů

Osmiletý obor (KKOV 79-41-K/81): 125 uchazečů.