HORKÁ NOVINKA

Přijímací řízení 2021

Oficiální informace MŠMT o povinných dokladech nutných pro umožnění vstupu do budovy v den přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2021 (platné od března 2021): 

Čtyřleté studium:
3. a 4. května 2021
Osmileté studium:
5. a 6. května 2021

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2021:

Čtyřletý obor (KKOV 79-41-K/41): 107 uchazečů

Osmiletý obor (KKOV 79-41-K/81): 95 uchazečů.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium  (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021 byly legislativně upraveny. Bližší informace naleznete na adrese  https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Stránky, infomující o různých cvičných testech, které pomohou uchazečům s přípravou, jsou zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Zde je uveřejněn seznam soutěží, které jsou zařazeny do Excelence ZŠ: http://excelence.msmt.cz/#seznamSoutezi 

Zde je odkaz na prezentaci, která byla komentována v rámci dne otevřených dveří a zde je k dispozici video, kterým naši školu představujeme na stránkách Jihomoravského kraje "Výběr školy".