HORKÁ NOVINKA

Kritéria přijímacích zkoušek 2020

Termíny přijímacího řízení v roce 2020

Elektronická přihláška:
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf

Upozorňujeme, že pokud uchazeč použije elektronickou verzi přihlášky, musí ji vytisknout oboustranně na jednom listu. Současně upozorňujeme, že nevyžadujeme potvrzení lékaře.

Návod na vyplnění přihlášky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium  (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Zde je seznam soutěží, které jsou zařazeny do Excelence ZŠ. 

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2020:

Čtyřletý obor (KKOV 79-41-K/41): 134 žáků

Osmiletý obor (KKOV 79-41-K/81): 125 žáků

Vzor pro odvolání proti nepřijetí ke studiu

Na tomto místě je vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu. Nabízíme ho k využití. 

Vzor pro zpětvzetí odvolání

Na tomto místě je k dispozici vzor pro zpětvzetí odvolání, tedy pro případ, že jste sice podali odvolání proti nepřijetí, ale posléze volíte jinou školu a Vaše odvolání tak ztrácí smysl.