HORKÁ NOVINKA

Dny PASCH 2017

23. listopadu
Od Zdeňky Miklínové , článek obsahuje fotografie

Letošní Dny PASCH probíhaly paralelně s dalšími školními akcemi. První část se uskutečnila ve středu 16. listopadu v rámci Babylonu, kdy pro němčináře byly připraveny tři nabídky. Pro studenty 1. ročníku to byly již tradiční prezentace prázdninových jazykových pobytů v Německu a online časopisu Klick připravené účastníky těchto akcí, starší studenti si mohli vybrat jazykovou animaci s lektorkou Tandemu z Plzně nebo Landeskundespiele (hry zaměřené na znalosti o Německu) s praktikantkou Goethe-institutu Praha.

Pokračovat ve čtení

Žít v možnosti poezie, Den poezie 2016

20. listopadu
Od Petra Švece, obsahuje fotografie

Stojí za to si vyhradit jeden den ve školním roce na poezii? Vyučující českého jazyka a literatury si to rozhodně myslí, a proto jako každý rok uspořádali 15. listopadu 2016 pro žáky 2. ročníků vyššího gymnázia Den poezie. 

Pokračovat ve čtení

Babylon 2016

20. listopadu
od Hany Schubertové, obsahuje fotky

16. listopadu se konal projektový den již tradičně nazvaný Babylon. Studenti se tu setkali s cizími jazyky v trochu jiné podobě, než bývá zvykem. Angličtina spolu s němčinou a francouzštinou zprostředkovaly zajímavá témata od kultury a umění přes vzdělávání, politiku až po výměnné, pracovní a studijní pobyty. Program byl opravdu pestrý a bylo z čeho vybírat - studenti vyššího gymnázia si volili z nabídky téměř dvou desítek seminářů vedených rodilými mluvčími z Velké Británie, USA a Kanady, bývalými i současnými studenty gymnázia a dalšími pozvanými lektory. Mimořádnou pozornost vzbudila internetová celebrita a radní města Teplic Dominik Feri, který se snažil studenty přesvědčit, jak je důležité zapojovat se do politiky. 

Pokračovat ve čtení

PASCH: Výměna s varšavskými studenty

Projekt PASCH – pokračování: Výměnný pobyt s polskými studenty (od Michaely Lacové a Gabriely Gulíškové)

Ve dnech 18 – 23. září proběhla druhá část výměnného pobytu se studenty varšavského gymnázia. Tentokrát Poláci navštívili Českou republiku. Skupina přijela v neděli odpoledne do Břeclavi. Ihned po přivítání jsme naše hosty ubytovali v partnerských rodinách, kde jsme pro ně připravili individuální program.
Další den ráno jsme se všichni sešli ve školním klubu. Hráli jsme různé hry v němčině a vyzkoušeli jsme polské studenty z jejich znalostí o České republice a Břeclavi. Potom jsme se vydali na průzkum zajímavých břeclavských míst. 

Pokračovat ve čtení