HORKÁ NOVINKA

Profilová část maturitní zkoušky 2020

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky jsou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: 30. dubna 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 30. dubna 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 15. - 19. června 2020
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2, 

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: bude upřesněno
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická

Šablona ročníkové práce

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: bude upřesněno
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Šablona ročníkové práce

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 30. dubna 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 15. - 19. června 2020
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Dějiny umění

Dny PASCH 2017

23. listopadu
Od Zdeňky Miklínové , článek obsahuje fotografie

Letošní Dny PASCH probíhaly paralelně s dalšími školními akcemi. První část se uskutečnila ve středu 16. listopadu v rámci Babylonu, kdy pro němčináře byly připraveny tři nabídky. Pro studenty 1. ročníku to byly již tradiční prezentace prázdninových jazykových pobytů v Německu a online časopisu Klick připravené účastníky těchto akcí, starší studenti si mohli vybrat jazykovou animaci s lektorkou Tandemu z Plzně nebo Landeskundespiele (hry zaměřené na znalosti o Německu) s praktikantkou Goethe-institutu Praha.

Pokračovat ve čtení

Žít v možnosti poezie, Den poezie 2016

20. listopadu
Od Petra Švece, obsahuje fotografie

Stojí za to si vyhradit jeden den ve školním roce na poezii? Vyučující českého jazyka a literatury si to rozhodně myslí, a proto jako každý rok uspořádali 15. listopadu 2016 pro žáky 2. ročníků vyššího gymnázia Den poezie. 

Pokračovat ve čtení

Babylon 2016

20. listopadu
od Hany Schubertové, obsahuje fotky

16. listopadu se konal projektový den již tradičně nazvaný Babylon. Studenti se tu setkali s cizími jazyky v trochu jiné podobě, než bývá zvykem. Angličtina spolu s němčinou a francouzštinou zprostředkovaly zajímavá témata od kultury a umění přes vzdělávání, politiku až po výměnné, pracovní a studijní pobyty. Program byl opravdu pestrý a bylo z čeho vybírat - studenti vyššího gymnázia si volili z nabídky téměř dvou desítek seminářů vedených rodilými mluvčími z Velké Británie, USA a Kanady, bývalými i současnými studenty gymnázia a dalšími pozvanými lektory. Mimořádnou pozornost vzbudila internetová celebrita a radní města Teplic Dominik Feri, který se snažil studenty přesvědčit, jak je důležité zapojovat se do politiky. 

Pokračovat ve čtení