HORKÁ NOVINKA

Inspekční zpráva roku 2007

Zde je k nahlédnutí inspekční zpráva z roku 2007.

Inspekční zpráva z roku 2006

Zde je k nahlédnutí inspekční zpráva z roku 2006

Inspekční zpráva z roku 2003

Zde je k nahlédnutí inspekční zpráva z roku 2003.

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf

 

Nový katalog požadavků k maturitě z Informatiky


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zavádí od školního roku 2011/2012 třetí povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky, kterou žák může konat ze zkušebních předmětů matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika. Zkouška ze zkušebního předmětu informatika je zaváděna nově. 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je povinno dle § 78a výše zmiňovaného zákona zveřejnit rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, pro příslušný zkušební předmět a úroveň obtížnosti zkoušky, vždy nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 26. 4. 2010 katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – Informatika, a to v základní a vyšší úrovni obtížnosti. Katalogy požadavků jsou platné od školního roku 2011/2012.

 

Oba katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou uloženy v následujících souborech.

Pokračovat ve čtení

Další články...