HORKÁ NOVINKA

Projekt Šablony GBV

Společná část maturitní zkoušky 2020

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na níže uvedeném formuláři vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 27 3. 2020 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 2. prosince 2019
Písemná práce z jazyka českého a jazyka anglického: zrušeno
Didaktické testy z matematiky: 1. června 2020 v 8.00 hod.
Didaktické testy z anglického jazyka: 1. června 2020 ve 13.00 hod. 
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: 2. června 2020 v 8.00 hod. 

Ústní maturitní zkoušky:  15-19. června 2020

Český jazyk - Kánon 2020 (seznam četby)

Formulář k Seznamu literatury k ústní maturitní zkoušce 

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka

Témata společné části maturitní zkoušky z německého jazyka