HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu na jazykové škole ve školním roce 2021/22

Termín zahájení kurzů informační schůzkou bude upřesněn. 
 
Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů a placeného pomaturitního jednoletého studia,. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia. Nabízíme také podnikové a firemní kurzy s výukou na pracovišti. 
Vyučované jazyky:
1. Angličtina 
2. Němčina
Novinky: 
1. nabídka zjednodušení maturitní zkoušky: pravidla umožňují nahradit zkoušku z cizího jazyka certifikátem o vykonané mezinárodní zkoušce pro úroveň B1 (u gymnázií B2). Nabízíme vám přípravný kurz z anglického a německého jazyka. Úspěšně složenou zkouškou, která je uznávaná v zahraničí i při studiu na více než 20 tisících vysokých škol po celém světě, bude maturita z angličtiny nebo němčiny plnohodnotně nahrazena.
Přípravný kurz proběhne od října 2021 do května 2022. Certifikovaná zkouška se uskuteční koncem tohoto období, pro účastníky kurzu za speciální cenu. Cena 2500,- Kč /2 hodiny týdně
2. nabídka pro uchazeče o studium na našem gymnáziu: Nejen naše gymnázium, ale i jiné střední školy zohledňují znalost cizích jazyků na určité úrovni při přijímačkách. Absolventi našeho kurzu cizího jazyka (angličtina, němčina) se závěrečnou zkouškou (v případě němčiny možnost zkoušky ÖSD) mohou získat body navíc do přijímacího řízení. 2 hodiny týdně, pouze za 2500,- Kč. 
Jak se stát účastníkem kurzu:
1. Zápis do jazykového kurzu na školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k mimořádné situaci až po prázdninách. Termín bude upřesněn, stejně jako termín zahájení kurzů
2. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy", která bude k dispozici na stránce http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy.
3. Kurzy, do kterých se lze přihlásit, mají aktivní odkaz. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace.
4. Po kliknutí na heslo "Přihláška" tamtéž se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní. 
8. Úhradu kurzovného je nutno provést na účet 1384751309/0800. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.   
9. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok. 
10. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.