HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu na jazykové škole ve školním roce 2021/22

Termín zahájení kurzů ve školním roce 2021-22 bude upřesněn.

Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů a placeného pomaturitního jednoletého studia. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia.

NOVĚ NABÍZÍME
pro budoucí maturanty přípravné kurzy k získání certifikátu nahrazujícího maturitní zkoušku,

pro zájemce o studium na naší škole z řad žáků devátých tříd ZŠ přípravný jazykový kurz pro složení základní jazykové zkoušky. Složení této zkoušky bude zohledněno při přijímacím řízení. 

Podrobnosti k novým nabídkám připravujeme.

Nabízíme také podnikové a firemní kurzy s výukou na pracovišti.

Vyučované jazyky:
1. Angličtina
2. Němčina
Jak se stát účastníkem kurzu:
1. Zápis do jazykového kurzu na školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k mimořádné situaci až po prázdninách. Termín bude upřesněn, stejně jako termín zahájení kurzů
2. Přihlášky do jazykových kurzů budou přijímány od počátku srpna. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy", která bude k dispozici na stránce http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy.
3. Kurzy, do kterých se lze přihlásit, mají aktivní odkaz. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace.
4. Po kliknutí na heslo "Přihláška" tamtéž se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní.
8. Úhradu kurzovného je nutno provést na účet 1384751309/0800. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.
9. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok.
10. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.