HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu

Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou pomaturitního jednoletého studia, odpoledních kurzů. Výuku si hradí posluchači. Vyučování probíhá v budově Gymnázia Břeclav, převážně v jazykových učebnách. Nabízíme také podnikové a firemní kurzy s výukou na pracovišti.
 
Vyučované jazyky
1. Angličtina 
2. Němčina
3. Francouzština 
4. Ruština 
5. Čeština pro cizince (Czech for foreigners) 

Zápis
Hlavní zápis probíhá vždy od května pro následující školní rok.
V případě volné kapacity je možno hlásit se i později.