HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu

Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů a placeného pomaturitního jednoletého studia,. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia. Nabízíme také podnikové a firemní kurzy s výukou na pracovišti.
Vyučované jazyky:
1. Angličtina 
2. Němčina
3. Francouzština 
4. Ruština 
5. Čeština pro cizince (Czech for foreigners) 
Jak se stát účastníkem kurzu:
1. Zápis do jazykového kurzu probíhá od května do září 2018 na školní rok 2018/2019.
2. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy" na stránce http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy.
3. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace.
4. Po kliknutí na heslo "Přihláška" tamtéž se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní. 
5. Uchazeč získá slevu 500,- Kč z uvedené ceny kurzu za současného splnění dvou podmínek:
    a. podání přihlášky v termínu do 15. července 2018
    b. úhrada kurzovného v termínu do 17. září 2018.
6. Při podání přihlášky po 15. červenci 2018 platí uvedená cena bez slevy. Při úhradě kurzovného po 17. září 2018 platí rovněž cena bez slevy, byť by se účastník přihlásil (zaregistroval) v termínu jinak ke slevě opravňujícímu. 
7. Uzávěrka podání přihlášky je 10. září 2018. V individuálních případech a v případě volné kapacity lze podat přihlášku i později.
8. Úhradu kurzovného na účet 1384751309/0800 je nutno provést nejpozději 17. září 2018. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.
9. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok. Při pozdějším přihlášení platí cena  stanovená pro celý kurz, nebude tedy nijak krácena.
10. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.