HORKÁ NOVINKA

Zkoušky Cambridge

Aktuální termín zkoušek (PET for Schools, FCE a CAE) pro školní rok 2019/2020 je sobota 16. 5. 2020. Pro tento termín je potřeba se přihlásit a zaplatit poplatek do níže stanoveného termínu:

 

Screenshot 2019-10-13 22.24.57.png

 

Na naší škole je možno přihlásit se za poplatek na cvičné zkoušky, které se konají sdostatečným předstihem před zkouškami reálnými tak, aby kandidát měl možnost rozhodnoutse, na jakou úroveň zkoušek se přihlásí. Přihlášky na cvičné a reálné zkoušky naleznete zde a zde.

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace o zkouškách Cambridge:

jsou bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny, které poskytují zcela objektivní zhodnocení zvládnutí jazyka. Je možno vybírat ze škály zkoušek z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci nebo angličtiny pro děti. Tyto zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidáta používat různé gramatické i lingvistické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízeních u nás i v zahraničí. Příklady uplatnění v ČR, uplatnění v dalších státech, a to nejen v EU, naleznete zde. Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance.
Certifikát má doživotní platnost.
Od roku 2015 se částečně mění struktura zkoušek FCE a CAE. Popis těchto změn naleznete zde .
Od školního roku 2015/16 zajišťujeme také možnost přípravy a především pak skládání zkoušek Cambridge English Language Assessment, dále jen Cambridge English (PET for schools, FCE, CAE). Příprava probíhá pod vedením zkušených lektorů v naší dobře vybavené, moderní škole. Nabídka nově otvíraných kurzů zde.

Termíny zkoušek pro letošní rok naleznete zde. 

Pro získání výhod pro naše kandidáty jepotřeba se přihlásit nejpozději přibližně tři týdny před termínem uvedeným v předchozím odkazu.

Přihlášky na zkoušky jsou umístěny zde a zde.. 

Proč skládat zkoušky Cambridge English

 • Zkoušky jsou dostupné pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně jazyka.
 • U zkoušek je akceptovaná jak britská, tak i americká angličtina.
 • Zhodnotíte vaše dlouholeté studijní úsilí.
 • Získáte nejuznávanější jazykový certifikát.
 • Certifikát má celoživotní platnost.
 • Získáte certifikát, který potvrdí vaše jazykové znalosti.
 • Zvýšíte svou sebedůvěru a posílíte motivaci k dalšímu studiu angličtiny.
 • Prokážete svou znalost jazyka před odjezdem na studia do zahraničí.
 • Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance. 
 • Mnoho škol přihlíží k výsledkům zkoušek Cambridge a často přiznává bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.
 • Od 1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší za splnění podmínek uvedených zde
 • Zvýšíte pravděpodobnost své úspěšnosti při hledání zaměstnání.
 • Získáte doklad o svých jazykových dovednostech při žádosti o víza.
 • Existuje široký výběr přípravných materiálů a kurzů na tyto zkoušky.

Jakou zkoušku vybrat

Jestliže si nejste jisti, jakou zkoušku si vybrat, napoví vám krátký test zde. Při výběru správné úrovně vám pomůže tabulka úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem (CEFR) a seznam zkoušek Cambridge English.

Na naší škole můžete skládat zkoušky z obecné angličtiny úrovní:

 • PET for Schools (B1)
 • FCE (B1)
 • CAE (C1)

Proč skládat zkoušky u nás

Jsme partnerskou školou JŠ Cambridge P.A.R.K., což znamená výhodnější podmínky pro kandidáty naší školy při skládání zkoušek Cambridge.

Naši kandidáti tak získávají

 • cenové zvýhodnění
 • možnost být ústně zkoušeni ve dvojici s naším kandidátem
 • možnost vyzkoušet si cenově výhodný test nanečisto v naší škole 
 • možnost skládat zkoušky na naší škole, ve známém prostředí

Od školního roku 2015/16 zajišťujeme také možnost přípravy a především pak skládání zkoušek Cambridge English (PET for Schools, FCE a CAE). Příprava probíhá pod vedením zkušených lektorů v naší dobře vybavené, moderní škole. Nabídka nově otevíraných kurzů zde.

Informace o jednotlivých zkouškách, které lze skládat u nás

Cambridge English Preliminary for Schools (PET)

Tato zkouška patří mezi nejoblíbenější z celé řady Cambridge English. Stejně jako ostatní Cambridge zkoušky i PET ověřuje všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Témata vycházejí ze všedních situací a v materiálech se objevuje běžná angličtina. PET hodnotí znalosti gramatiky a slovní zásobu na středně pokročilé úrovni. Po úspěšném složení zkoušky PET obdržíte certifikát s výslednou známkou. Certifikát má celoživotní platnost. 

Cvičný test naleznete zde nebo zde. Přihlášky na zkoušky jsou umístěny zde a zde.

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Průběh zkoušky

PET se skládá ze tří částí, tzv. papers.

Paper 1 - Čtení a psaní (Reading and Writting)

Paper 2 - Poslech (Listening)

Paper 3 - Mluvený projev (Speaking)

Paper 1

V této části zkoušky se hodnotí schopnost čtení a porozumění textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Měli byste být schopni porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami. V psané části jsou cvičení zaměřená na přetváření vět, krátké zprávy o 3 bodech a psaní dopisu nebo zprávy o 100 slovech. Tato část trvá 1 hodinu a 30 minut.

Paper 2

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence mluvených materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology a dialogy. Měli byste být také schopni porozumět názorům a postojům mluvčího. Tato část trvá 35 minut.

Paper 3

Tuto část zkoušky budete vykonávat ve dvojici s druhým kandidátem. Hodnotí se schopnost používat mluvený projev v interakci s dalším kandidátem. Měli byste být schopni pokládat základní otázky o každodenních situacích a odpovídat na ně, vyjádřit co máte a nemáte rádi. Tato část trvá 10 – 12 minut.

Cambridge English First (FCE)

FCE je nejuznávanější zkouškou ve světě. Preferuje ji většina zaměstnavatelů a vysokých škol. Jedná se o zkoušku z angličtiny na pokročilé úrovni (B2), která ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. Získaný certifikát ukazuje, že zvládáte angličtinu na pokročilé úrovni a jste schopni se dorozumět v práci nebo při studiu. FCE otevírá cestu k získání práce, kde je nutná komunikace s cizinci nebo k přijetí na vysokou školu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance. 

Po úspěšném složení zkoušky FCE obdržíte certifikát s výslednou známkou. Certifikát má celoživotní platnost. 

NOVINKY V KLASIFIKACI: Kandidát, který prokáže u zkoušky znalosti přesahující úroveň B2 a získá známku A, získá certifikát Cambridge English: First s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni C1. Kandidát, který je ohodnocen známkami B a C získá certifikát Cambridge English: First, jak tomu bylo doposud, a kandidát, jehož výsledky byly pod úrovni B2, získá tentýž certifikát s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni B1. Grafické znázornění zde.

Cvičný test naleznete zde nebo zde. Termíny zkoušek na Gymnáziu Břeclav naleznete zde. Termíny zkoušek na Gymnáziu Břeclav naleznete zde

Přihlášky na zkoušky jsou umístěny zde a zde

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Průběh zkoušky

Tato zkouška se skládá ze čtyř částí, tzv. papers.

Paper 1 – Čtení (Reading) a Užití jazykových struktur (Use of English)

Paper 2 – Psaní (Writting)

Paper 3 – Poslech (Listening)

Paper 4 – Mluvený projev (Speaking)

Paper 1

Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování chybějících slov v textu, sestavování částí textů do smysluplného celku. Měli byste být schopni porozumět textu jako jsou novinové články, brožury, zprávy. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti, a dále transformací slov, slovních spojení a vět. Tato část odpovídá 40 % z celkového počtu bodů a tato část zkoušky trvá 75 minut.

Paper 2

Kandidáti napíší dva texty, každý v rozsahu 140 - 190 slov. První text je formou eseje na pevně zadané téma. U druhého textu si kandidáti mohou vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. dopis či email, návrh, zpráva a recenze. Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl a tato část zkoušky trvá 80 minut.

Paper 3

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence mluvených materiálů, jako jsou např. zprávy, interviewu, dialogy, rozpravy a monology. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát. Úkolem je nejen porozumět smyslu textu, ale také zachytit detaily promluv. Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů a trvá 40 minut.

Paper 4

Této části zkoušky se účastní vždy dva zkoušející a dva kandidáti (povolenou výjimkou jsou 3 kandidáti). Tato část se skládá ze čtyř úkolů, nejdříve se vás zkoušející ptá na všední situace a druhý kandidát, který je s vámi ve dvojici poslouchá. V druhé části popisujete dvě fotografie, poté druhý kandidát odpovídá na krátké otázky k obrázkům. Třetí úkol řeší oba kandidáti společně na základě obdržených instrukcí. V posledním úkolu hovoří kandidáti o tématech, která se objevila ve třetí části. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů a tato část zkoušky trvá 14 minut.

Cambridge English Advanced (CAE)

CAE je zkouška reálné angličtiny. Stejně jako v předchozích zkouškách i CAE testuje všechny čtyři dovednosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. 

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Tuto zkoušku uznává mnoho zaměstnavatelů a různé vzdělávací instituce na celém světě. Držitel certifikátu CAE tak má usnadněný vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo může snáze najít vysněnou práci. Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance.

NOVINKY V KLASIFIKACI: Kandidát, který prokáže u zkoušky znalosti přesahující úroveň C1 a získá známku A, získá certifikát Cambridge English Advanced s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni C2. Kandidát, který je ohodnocen známkami B a C, získá certifikát Cambridge Advanced English, jak tomu bylo doposud, a kandidát, jehož výsledky byly pod úrovni C1, získá tentýž certifikát s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni B2. Grafické znázornění zde.

Cvičný test naleznete zde nebo zde

Termíny zkoušek na Gymnáziu Břeclav naleznete zde. 

Přihlášky na zkoušky jsou umístěny zde a zde.

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.