HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu na jazykové škole

Kurzy začínají 20. září 2018 v 16:00
 
Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů a placeného pomaturitního jednoletého studia,. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia. Nabízíme také podnikové a firemní kurzy s výukou na pracovišti.
Vyučované jazyky:
1. Angličtina 
2. Němčina
3. Francouzština 
4. Ruština 
5. Čeština pro cizince (Czech for foreigners) 
Jak se stát účastníkem kurzu:
1. Zápis do jazykového kurzu probíhá od května  2018 na školní rok 2018/2019.
2. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy" na stránce http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy.
3. Kurzy, do kterých se lze přihlásit (k datu 3.10.18), mají aktivní odkaz. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace.
4. Po kliknutí na heslo "Přihláška" tamtéž se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní. 
8. Úhradu kurzovného je nutno provést na účet 1384751309/0800. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.
9. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok. Při pozdějším přihlášení platí cena  stanovená pro celý kurz, nebude tedy nijak krácena.
10. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.