Výroční zpráva

Zde je k dispozici Výroční zpráva školy, schválená školskou radou 20. října  2016. 

Výroční zpráva 2015-2016