HORKÁ NOVINKA

Nejnovější informace o přijímacích zkouškách - testy

Důležitá informace vyplývající z nejnovějších opatření MŠMT

Uchazeč o studium na břeclavském gymnáziu se musí před konáním přijímacích zkoušek prokázat jedním z níže uvedených dokladů, který odevzdá před vstupem do budovy:

a) Doklad o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který nesmí být starší 7 dnů a který byl proveden v základní škole, jejíž je uchazeč žákem. Tato škola je povinna test zajistit a vydat doklad o jeho provedení.
b) Doklad o negativním výsledku obdobného testu, který provedl poskytovatel zdravotnických služeb. Ani ten nesmí být starší 7 dnů.
c) Doklad vydaný zdravotnickým zařízením, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního testu potvrzujícího toto onemocnění nesmí uplynout více než 90 dní.
d) Certifikát o provedeném očkování, přičemž od aplikace druhé dávky musí uplynout více než 14 dní.

Na webových stránkách školy naleznete nejnovější informace o blížících se přijímacích zkouškách, odkaz zde:

http://gbv.cz/web/index.php/navstevnik/chci-byt-studentem-prijimacky