HORKÁ NOVINKA

Školní vzdělávácí program

ŠVP nižší gymnázium

ŠVP vyšší gymnázium

 

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium po jednotlivých předmětech:

Volitelné předměty pro 3. (7.) ročník

Literární seminář   + Stručná anotace předmětu  
Anglický jazyk - příprava na zkoušky CAE  + Stručná anotace předmětu
Konverzace v anglickém jazyce  + Stručná anotace předmětu
Německý jazyk, příprava na zkoušky ÖSD + Stručná anotace předmětu
Konverzace v německém jazyce  + Stručná anotace předmětu
Německý jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz 
Konverzace ve francouzském jazyce, stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz  
Konverzace v ruském jazyce + Stručná anotace předmětu
Ruský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz + Stručná anotace předmětu
Španělský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz
Seminář z matematiky  + Stručná anotace předmětu
Seminář z IVT  + Stručná anotace předmětu
Seminář z dějepisu  + Stručná anotace předmětu 
Geopolitika  + Stručná anotace předmětu
Religionistika + Stručná anotace předmětu
Studentská firma   + Stručná anotace předmětu
Fyzikální experimenty  + Stručná anotace předmětu
Basic Physics - Stručná anotace předmětu
Pokročilá laboratorní cvičení z chemie  + Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie + Stručná anotace předmětu
Laboratorní cvičení z biologie  + Stručná anotace předmětu
Ekologický seminář  + Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie, dvouletý kurz  + Stručná anotace předmětu
Psychologie  + Stručná anotace předmětu
Úvod do studia uměleckých oborů   + Stručná anotace předmětu   

Společné volitelné předměty pro 3.(7.) a 4.(8.) ročník

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, stručná anotace předmětu
Filmový seminář v českém jazyce, stručná anotace předmětu
Teaching Literacy Through Film, stručná anotace předmětu
Filmový seminář ve francouzštině, stručná anotace předmětu
Písemná a elektronická komunikace, stručná anotace předmětu
Finanční gramotnost, stručná anotace předmětu
Nová média, stručná anotace předmětu