HORKÁ NOVINKA

Směrnice dle zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je k nahlédnutí směrnice,  zpracovaná podle Pokynu MŠMT č. j. 31479/99-14. 

Zde jsou k nahlédnutí výroční zprávy k poskytování informací za rok 

2016                               2020

2017

2018

2019

Školní vzdělávácí program

ŠVP nižší gymnázium

ŠVP vyšší gymnázium

 

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium po jednotlivých předmětech:

Volitelné předměty pro 3. (7.) ročník

Literární seminář   + Stručná anotace předmětu  
Anglický jazyk - příprava na zkoušky CAE  + Stručná anotace předmětu
Konverzace v anglickém jazyce  + Stručná anotace předmětu
Německý jazyk, příprava na zkoušky ÖSD + Stručná anotace předmětu
Konverzace v německém jazyce  + Stručná anotace předmětu
Německý jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz 
Konverzace ve francouzském jazyce, stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz  
Konverzace v ruském jazyce + Stručná anotace předmětu
Ruský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz + Stručná anotace předmětu
Španělský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz
Seminář z matematiky  + Stručná anotace předmětu
Seminář z IVT  + Stručná anotace předmětu
Seminář z dějepisu  + Stručná anotace předmětu 
Geopolitika  + Stručná anotace předmětu
Religionistika + Stručná anotace předmětu
Studentská firma   + Stručná anotace předmětu
Fyzikální experimenty  + Stručná anotace předmětu
Basic Physics - Stručná anotace předmětu
Pokročilá laboratorní cvičení z chemie  + Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie + Stručná anotace předmětu
Laboratorní cvičení z biologie  + Stručná anotace předmětu
Ekologický seminář  + Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie, dvouletý kurz  + Stručná anotace předmětu
Psychologie  + Stručná anotace předmětu
Úvod do studia uměleckých oborů   + Stručná anotace předmětu   

Společné volitelné předměty pro 3.(7.) a 4.(8.) ročník

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, stručná anotace předmětu
Filmový seminář v českém jazyce, stručná anotace předmětu
Teaching Literacy Through Film, stručná anotace předmětu
Filmový seminář ve francouzštině, stručná anotace předmětu
Písemná a elektronická komunikace, stručná anotace předmětu
Finanční gramotnost, stručná anotace předmětu
Nová média, stručná anotace předmětu

 

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf.  

Zde je uloženo přehledné schéma jako příloha Organizačního řádu školy.