Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Zde je k dispozici Výroční zpráva školy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Výroční zpráva - Informace 2016

 

Plán práce 2016-2017

Zde je k nahlédnutí aktuální plán práce ve formátu pdf. 

 

Výroční zpráva

Zde je k dispozici Výroční zpráva školy, schválená školskou radou 20. října  2016. 

Výroční zpráva 2015-2016

Směrnice dle zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je k nahlédnutí směrnice, zpracovaná podle Pokynu MŠMT č. j. 31 479 / 99 – 14.

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf