HORKÁ NOVINKA

Směrnice dle zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je k nahlédnutí směrnice,  zpracovaná podle Pokynu MŠMT č. j. 31479/99-14. 

Zde jsou k nahlédnutí výroční zprávy k poskytování informací za rok 

2016                               2020

2017

2018

2019

Školní vzdělávácí program

ŠVP nižší gymnázium

ŠVP vyšší gymnázium

 

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium po jednotlivých předmětech:

Volitelné předměty pro 4. (8.) ročník - dvouhodinové

Pozn.: Vzhledem k pandemické situaci a převažující distanční výuce v období od března 2020 do června 2021 se pro školní rok 2020/2021 upravuje hodinová dotace pro dvouhodinové volitelné předměty na jednu hodinu a počet volitelných předmětů se zvyšuje ze dvou na čtyři. Celkový počet hodin zůstává zachován. 

5.4.1.1   Literární seminář  + Stručná anotace předmětu
5.4.1.2   Jazykové praktikum  + Stručná anotace předmětu
5.4.2      Anglický jazyk, příprava k profilové maturitní zkoušce  + Stručná anotace předmětu
5.4.3      Seminář z francouzského jazyka  
5.4.4      Seminář z německého jazyka  + Stručná anotace předmětu
5.4.5      Konverzace v ruském jazyce  
5.4.6      Seminář z infinitezimálního počtu  + Stručná anotace předmětu
5.4.7      Seminář z IVT  + Stručná anotace předmětu
5.4.8      Seminář z dějepisu  + Stručná anotace předmětu
5.4.9      Společenskovědní témata pro všechny  + Stručná anotace předmětu
5.4.10.1 Seminář z fyziky  + Stručná anotace předmětu
5.4.10.2 Seminář z fyziky pro přírodovědce  + Stručná anotace předmětu
5.4.11.1 Seminář a cvičení z chemie  + Stručná anotace předmětu
5.4.11.2 Biochemie  + Stručná anotace předmětu
5.4.12.1 Seminář z biologie   + Stručná anotace předmětu
5.4.12.2 Biologie pro přírodovědce  + Stručná anotace předmětu
5.4.13    Dnešní svět  + Stručná anotace předmětu
5.4.18    Deskriptivní geometrie  + Stručná anotace předmětu
5.4.19    Aplikovaná psychologie  + Stručná anotace předmětu
5.4.20    Úvod do studia uměleckých oborů, příprava na talentové zkoušky  + Stručná anotace předmětu

 

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf.  

Zde je uloženo přehledné schéma jako příloha Organizačního řádu školy.