HORKÁ NOVINKA

Směrnice dle zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je k nahlédnutí směrnice, zpracovaná podle Pokynu MŠMT č. j. 31 479 / 99 – 14.

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf