HORKÁ NOVINKA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Zde je k dispozici Výroční zpráva školy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Výroční zpráva - Informace 2016

 

Směrnice dle zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je k nahlédnutí směrnice, zpracovaná podle Pokynu MŠMT č. j. 31 479 / 99 – 14.

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf