HORKÁ NOVINKA

Nepotřebné čipy vraťte do 28. března

Absolventi gymnázia, bývalí zaměstnanci a frekventanti jazykových kurzů mohou dodatečně odevzdat nepoužívané čipy určené ke vstupu do školní budovy, a to do 28. března 2018 na studijním oddělení gymnázia. Po uvedeném datu již nebude možné vyplatit složenou zálohu