HORKÁ NOVINKA

Výsledky přijímacího řízení 2019

Rozhodnutí je možné vyzvednout v kanceláři školy do 2. května 2019 a to do 12:00 hodin.

Následně budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou. 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Obor 79-41-K/41 - čtyřletý 

Obor 79-41-K/81 - osmiletý