HORKÁ NOVINKA

Vzor pro zpětvzetí odvolání

Na tomto místě je k dispozici vzor pro zpětvzetí odvolání, tedy pro případ, že jste sice podali odvolání proti nepřijetí, ale posléze volíte jinou školu a Vaše odvolání tak ztrácí smysl.