HORKÁ NOVINKA

Úspěšná premiéra Dne otevřených dveří online

V pátek 15. ledna proběhl online den otevřených dveří. Na naši adresu se připojilo celkem asi šedesát uchazečů o studium nebo jejich rodičů. Mgr. Josef Pochylý odpovidal na dotazy vznesené během vysílání. Shrnutí základních informací, které byly obsaženy v úvodní komentované prezentaci, zpřístupňujeme na této adrese. Těšíme se na další den, kdy otevřeme školu pro zájemce o studium, což bude 12. února 2021. Z pochopitelných důvodů zatím nejsme schopni upřesnit formu setkání.  

Ocenění za program o změně klimatu

Snímek obrazovky 2020-12-13 v 23.07.47.png

Naše škola se může pyšnit prestižním certifikátem o úspěšném absolvování programu CO2 liga pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Státního fondu životního prostředí a Ekologického institutu Veronica. V náročné celoroční soutěži jsme skončili v elitní skupině osmi škol z celkových šedesáti, které byly za svou práci pozvány na slavnostní konferenci s vyhlašováním výsledků za účasti ministra ŽP a dalších hostů v prostorách Senátu v Praze.

Pokračovat ve čtení

Live Classes, angličtina online s BBC

IMG_20201210_071304.jpg

Letos v listopadu se žáci druhých a třetích ročníků zúčastnili unikátního projektu „Live Classes" (hodiny naživo), který organizuje nakladatelství Pearson ve spolupráci s BBC. Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy a žáci z celého světa přes internet. Lekce jsou rozděleny do jednotlivých jazykových úrovní a témat vhodných pro danou věkovou kategorii. 

Pokračovat ve čtení

Naše e-Twinningové projekty ve školním roce 2020/2021

etsk.jpg

V této nelehké, zmatené a nejisté době, mezinárodní spolupráce neztrácí svůj význam, naopak, e-Twinningové projekty jsou  skvělou podporou a obohacením distanční výuky. Díky možnosti seznámit se s vrstevníky z různých krajin světa, vyměňovat navzájem myšlenky a realizovat nápady, naši studenti dostávají příležitost rozvíjet své dovednosti potřebné pro život ve 21. století, rozšiřovat vědomosti o světovém dění nebo poznatky z oblasti vědy a technologií. Zároveň se obohacuje slovní zásoba žáků a jejich  vyjadřovací schopnosti v cizím jazyce.

Pokračovat ve čtení

Bobřík informatiky

bobrik_cz.jpg

V listopadu se naše škola opět zúčastnila soutěže Bobřík informatiky. 

Letošní 13. ročník umožnil žákům soutěžit z domova. Celkem se soutěže zúčastnilo 188 studentů a studentek z celé ČR.

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Naši studenti soutěžili ve čtyřech kategoriích:

Pokračovat ve čtení

Logická olympiáda

logol (kopie).jpg

Během měsíce října se uskutečnila tradiční internetová soutěž Logická olympiáda.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní úspěch v Astronomické olympiádě

Bronze Tomaš Vitek Czech

V říjnu letošního roku dosáhl velikého úspěchu Tomáš Vítek z 8.A, který byl na základě svých výkonů v národním kole astronomické olympiády nominován reprezentovat Českou republiku na mezinárodním poli. Epidemická situace přinutila organizátory uspořádat soutěž v online verzi se třemi částmi: teoretické úkoly, zpracování dat a virtuální pozorování. Na základě výkonů soutěžících pak sbor hodnotitelů udělil zlaté, stříbrné, bronzové medaile, případně účastnický list. Tomáš Vítek si vybojoval bronzovou medaili a patří mu náš obdiv a poděkování za vzornou reprezentaci školy i celé země.

Projekt PASCH - redakční workshop

Klick_Ws_3.jpg

Ve dnech od 1. 8. do 7. 8. 2020 jsme se zúčastnili mezinárodního redakčního workshopu pro redaktory studentského online časopisu Klick, organizovaného Goethe-Institutem v rámci projektu PASCH. Kvůli pandemii workshop neproběhl jako obvykle v Berlíně, ale v online programu WBS LearnSpace 3D. Účastníků bylo celkem třináct - z Česka, Slovenska, Lotyšska a Maďarska, jazykem projektu byla němčina.

Cílem bylo vytvořit článek se skupinou lidí, do které jsme byli vylosováni na začátku projektu. Každá skupina dostala přidělenou věkovou skupinu, se kterou měla udělat rozhovor. 

Pokračovat ve čtení

Energetická olympiáda

Snímek obrazovky 2020-11-15 v 21.45.46.png

V pátek 6. listopadu 2020 měli studenti naší školy možnost porovnat své znalosti a schopnosti se svými vrstevníky na středních školách a gymnáziích v třetím ročníku Energetické olympiády. Ve dvou a tříčlenných týmech spolupracovali v online formátu soutěže na třech desítkách náročných úkolů z energetiky. Šest našich týmů se snažilo probojovat v konkurenci 258 týmů z celé České republiky do celostátního finále, kam mohlo postoupit prvních 25 týmů.

Pokračovat ve čtení