CD - Sonety

Milí přátelé,


pěvecký sbor Gymnázia Břeclav Polyfonia vznikl již před čtyřiceti lety v roce 1969 a díky nadšení a zápalu zakladatelky sboru Jany Kaněrové se stal fenoménem. Během své existence, jejíž délka je mezi studentskými školními pěveckými sbory raritou, prošlo sdružením více než 700 studentů. Mnohé z nich v tom klíčovém životním období ovlivnila Polyfonia natolik, že bez nadsázky udávala takt a směr jejich dalšího života.

Již od počátku je repertoár Polyfonie věren názvu jak obrazně, tak i v plném významu toho slova. Rozptyl žánrů je totiž velmi rozmanitý a pestrý, přičemž k těm nejoblíbenějším patří právě renesanční polyfonie.

Vypočítávat úspěchy sboru by značně přesahovalo rozsah tohoto textu, protože řádka ocenění a uznání, vystoupení, koncertů, účastí na festivalech, společných projektů s jinými uměleckými soubory ať už doma či v zahraničí by byla velmi dlouhá 

A tak největší rezervu v činnosti sboru tvoří počet nahrávek. Nepočítáme-li zvukové či obrazové záznamy z různých vystoupení, koncertů a  projektů, oficiálně vydaný CD je pouze jeden. Tvoří jej archivní nahrávky souboru z let 1980 – 1994 sestavené Janou Kaněrovou v roce 1995 k 25. výročí sboru. Je nabíledni, že k tak významnému jubileu, jakým bezesporu to nadcházející je, si současní členové i absolventi Polyfonie podobný dárek zaslouží.

Sbor každoročně prochází více či méně radikální přeměnou. Po odchodu zkušených zpěváků-maturantů přichází řada nováčků, kteří se musí postupně seznamovat se životem sboru a jeho repertoárem. Loňský rok se konstelace „polyfoňáků“ mimořádně  povedla. Vznikla vynikající parta  plná nadšení a energie. Kromě úspěchů na poli celostátních soutěží se nám podařilo ke konci školního roku v plném počtu a výborné formě pořídit nahrávku aktuálního repertoáru sezóny roku 2008. Natáčelo se přímo v prostorách našeho gymnázia ve dnech 11. a 12. června 2008 za zvukové režie Zdeňka Šimka, majitele Studia Pohoda Břeclav.

K názvu cédéčka, které držíte v ruce, nás inspirovalo tehdy nové dílo mladé nadějné skladatelky Terezy Staňkové. Tato poměrně náročná soutěžní skladba se nám stala výzvou i středobodem našich zkoušek a soustředění a přinesla nám úspěch v celostátní soutěži Gymnasia cantant. Navíc sonet v českém překladu  znamená znělka, což nám připadlo příhodné a zvukomalebné.

Obsah CD tvoří převážně skladby moderní, swingové, poprockové a nechybí i melodie inspirované africkou kulturou. Jako bonus připojujeme studentskou hymnu Gaudeamus igitur a nabízíme ji všem ku potřebě při slavnostních příležitostech.

Doufáme, že nadšení současných členů Polyfonie se přenese při poslechu písní i na naše věrné posluchače a absolventy, kterým věnujeme tento disk jako dárek ke 40. výročí založení souboru


Příjemný poslech.

Mgr. Ladislav Straka, sbormistr

 

Poděkování:

-          Městu Břeclav za finanční podporu a spolupráci

-          panu řediteli Gymnázia Břeclav RNDr. Josefu Drobiličovi a kolegům vyučujícím za pochopení a toleranci

-          Zdeňku Šimkovi a Studiu Pohoda Břeclav za zvuk

-          Zdeňku Miklínovi za design

-          paní učitelce Evě Kudlíkové za hlasovou spolupráci

-          reklamní agentuře Stillus za finanční podporu a tisk

-          všem absolventům, kteří se k Polyfonii hrdě hlásí

-          … a všem, kdo pomáhají

Účinkující

Soprán:           Veronika Balšínková
                        Anna Balunová
                        Veronika Břečková
                        Michaela Ciprysová
                        Gabriela Davčíková
                        Barbora Harťanská
                        Tereza Ištvánková
                        Bronislava Kožďálová
                        Adéla Kubíčková
                        Pavla Létalová
                        Kristýna Matušková
                        Simona Matúšková
                        Katja Mazuchová
                        Jana Polláková
                        Barbora Prčíková
                        Klára Sobotková

Alt:                 Linda Cellnarová
                        Tereza Horníčková
                       Jana Kašáková
                        Jana Loučková
                        Nina Slaná
                        Adéla Vojtěšková

Tenor:             Petr Hodonský
                        Rostislav Pšovský
                        Jan Seják
                        Jaromír Šmída
                        Petr Šrom
                        Pavel Tihlařík 

Bass:               Adam Blaha
                        David Kadlec
                        Radim Machovský
                        Ondřej Matocha
                        Jakub Miklín
                        Stanislav Straškrába
                        Jan Sýkora
                        Michal Šťastný 

Sólo (č.5):       Klára Sobotková
Klavír:             Milena Smutná
Kytara:            Ladislav Straka
Perkuse:         Dušan Medla
Hlasová spolupráce: Eva Kudlíková
Sbormistr:       Ladislav Straka

Hudební režie: Ladislav Straka
Zvuková režie: Zdeněk Šimek
Mix a mastering: Studio Pohoda Břeclav.    
 
Foto:               Broňka Kožďálová
Design:           Zdeněk Miklín
Tisk:                Stillus Břeclav           
 

Nahrávka byla pořízena v hudebně Gymnázia Břeclav ve dnech 11. a 12. 6. 2008.                                                          

CD - Hej, Hej, Koleda

 

©2021 Richard Vavřík. Všechna práva vyhrazena. Designed By JoomShaper