Historie sboru

Historie sboru

Pěvecký sbor Gymnázia Břeclav Polyfonia vznikl již před čtyřiceti lety v roce 1969 a díky nadšení a zápalu zakladatelky sboru Jany Kaněrové se stal fenoménem. Během své existence, jejíž délka je mezi studentskými školními pěveckými sbory raritou, prošlo sdružením více než 700 studentů. Mnohé z nich v tom klíčovém životním období ovlivnila Polyfonia natolik, že bez nadsázky udávala takt a směr jejich dalšího života.

Tak šel čas … aneb stručný přehled historie souboru

 

Prvních dvacet let

Soubor Polyfonia vznikl příchodem profesorky Jany Kaněrové na gymnázium v roce 1969, kdy se z několika původních žáků poštorenské základní školy zformovalo třináctičlenné jádro gymnaziálního pěveckého sboru. Ten poprvé vystoupil při příležitosti 50. výročí  vzniku gymnázia, kdy však už měl 35 členů. Tento počet se do dvou let rozrostl na téměř šedesátičlenné hudební těleso. Nejdříve byl především obohacením kulturního života školy, během několika let se působnost rozšířila o reprezentaci školy a později i zřizovatele DK ROH, okresního města, okresů i kraje na přehlídkách, soutěžích a festivalech různého typu. Potěšující a motivující byly první, druhé a třetí ceny v soutěžích Písně přátelství a Puškinův památník (1972 - 1983), třetí cena na národní přehlídce v Chlumu u Třeboně (1978), stříbrné pásmo v soutěži zpíváme dnešku (1983) a další. V roce 1979 reprezentoval soubor naši kulturu v NDR. Sbor se po léta zúčastňoval velmi úspěšně otrokovického festivalu gymnaziálních souborů, významná byla i spolupráce s Čs. rozhlasem a Čs. televizí, navázány byly hezké vztahy s řadou významných studentských sborů, například s gymnaziálním sborem Praha-Vyšehrad. Nezapomenutelné zážitky vznikaly při společných vystoupeních se studentským sborem Carthage Choir z USA. V roce 1989 se sbor zúčastnil mezinárodní přehlídky smíšených pěveckých sborů ve Stuttgartu, kde získal v kategorii mládežnických sborů zvláštní cenu.

 

Každoročně opouští Polyfonii asi třetina žáků, kteří se loučí na pravidelných absolventských koncertech, vyhledávaných veřejností s velkým zájmem. Od roku 1974 na těchto koncertech vystupuje i Regina - soubor malých jevištních forem. V Okénku absolventů mohou bývalí polyfoňáci a regíňáci  předvést svůj příspěvek. Absolventské galakoncerty do svého odchodu jedinečným způsobem uváděl manžel Jany Kaněrové Bedřich.

 

Druhých dvacet let

S příchodem demokratické doby se otevřelo podstatně více možností kulturního a společenského vyžití mládeže a tím i více lákadel, které mohly, a stále mohou, odtahovat studenty od jistě žádoucí a prospěšné záliby zvané sborový zpěv. O to více je třeba ocenit snahu studentů, kteří se rozhodli i nadále investovat svůj volný čas do této aktivity. V roce 1991 přebírá taktovku sboru Polyfonia po Janě Kaněrové Ladislav Straka, kterého si, jak sama tvrdí, "vychovala". Také díky jejímu přičinění změnil Laďa své původní rozhodnutí studovat technickou vysokou školu na studium češtiny a hudby. "O tom, že by po mně převzal sbor právě Laďa, jsem začala uvažovat velice brzy, když sám ještě chodil na gymnázium a v Polyfonii zpíval. On má v sobě charisma, je citově založený, má vztah k lidem a dokáže upoutat, je výborný muzikant s téměř absolutním sluchem a má i organizační schopnosti. Toto všechno mi dalo jistotu, že to po mně dobře povede...", vyjádřila se Jana Kaněrová.

 

Sbor pokračuje v tradici absolventských koncertů, pořádá oblíbené vánoční koncerty "Zpívání na schodech", vystupuje při různých kulturních příležitostech. Zároveň je stále hlavním činitelem kulturního života gymnázia. Spolupráce sboru se zahraničními partnery se díky uvolnění bariér znásobila, mnohokrát se představil publiku v zahraničí a na oplátku se některé zahraniční soubory představují u nás. V roce 1994 reprezentovalo břeclavské gymnázium Českou republiku na evropském setkání studentů v podalpském městě Villachu. Polyfonie se zde představila vystoupením inspirovaným folklórem Jižní Moravy.

 

V roce 1995 se Polyfonia dočkala svého prvního oficiálního vydání svých nahrávek. První CD Polyfonie přináší více než hodinový průřez pětadvacetiletou historií souboru. Všechny nahrávky pocházejí z let 1980 - 1994 a byly pořízeny při absolventských koncertech a při koncertech k 15. a 20. výročí sboru. Z téměř 200 skladeb vybrala Jana Kaněrová ty polyfonie, které zpívaly všechny ročníky, z lidových písní převážně moravské a z písní "3 skupiny" ty, které zachycují tu neopakovatelnou atmosféru absolventských "okének" sólistů a společných koncertů.

 

V dubnu 1995 neminul Břeclav při svém turné po Evropě pěvecký sbor Verona Area School District z americké Verony, později  v roce 1999 jako host Polyfonie přijíždí stočlenný jazzový orchestr Verona Area Muzic Band. A již jako doma se tu cítí špičkový pěvecký soubor z USA Carthage Choir, který k nám zavítal i letos. 

 

Na absolventském koncertě 96 došlo k jedinečné premiéře, kdy Smyčcový komorní orchestr ZUŠ pod vedením Josefa Kornfeila přednesl společně s Polyfonií část oratoria Mesiáš od Georga Fridricha Händela. Dalším jedinečným počinem byl společný projekt Polyfonie s německými gymnazisty, kteří se pustili do nastudování opery Brundibár od Hanse Krásy. Opera vstoupila do historie tím, že ji nacvičily v Terezíně židovské děti a v době uvěznění s ní zde vystupovaly. Brundibár nadchl do posledního místa zaplněný sál při premiéře v květnu roku 2000. 

 

Dalším mezinárodním projektem byl projekt Národní píseň - duše člověka, kterého se vedle  břeclavského gymnázia v roce 2006 účastnila Střední všeobecně vzdělávací škola v Gatčině v Leningradské oblasti. V rámci výměnných pobytů měli čeští studenti jedinečnou možnost poznat život v cizí zemi na vlastní oči. Polyfonia sklidila se svým širokým repertoárem u místních obrovský úspěch. Na podzim téhož roku přijel zase na návštěvu do Břeclavi ruský pěvecký soubor Aprel spolu s tanečním souborem Solnyško.

 

Sbor každoročně prochází více či méně radikální přeměnou. Po odchodu zkušených zpěváků-maturantů přichází řada nováčků, kteří se musí postupně seznamovat se životem sboru a jeho repertoárem. Loňský rok se konstelace „polyfoňáků“ mimořádně  povedla. Vznikla vynikající parta  plná nadšení a energie. Kromě úspěchů na poli celostátních soutěží se nám podařilo ke konci školního roku v plném počtu a výborné formě pořídit nahrávku aktuálního repertoáru sezóny roku 2008.

 

Natáčelo se přímo v prostorách našeho gymnázia ve dnech 11. a 12. června 2008 za zvukové režie Zdeňka Šimka, majitele Studia Pohoda Břeclav. Obsah CD s názvem "Sonety" tvoří převážně skladby moderní, swingové, poprockové a nechybí i melodie inspirované africkou kulturou. Jako bonus je připojena studentská hymna Gaudeamus igitur.

 

Křest CD proběhl 15. května 2009 u příležitosti 40. výročí souboru.

 

Historie tedy pokračuje, Polyfonka žije dál a my doufáme, že bude ještě dlouho!

 

 

 

Mgr. Ladislav Straka, sbormistr

©2021 Richard Vavřík. Všechna práva vyhrazena. Designed By JoomShaper